Dětská skupina Motýlek II.

logoeuro.gif
moty4.png

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.

O děti se stará odborný personál - chůvy.
Adresa:  Na Pěšině 332 Děčín IX- Bynov

moty5.png
  • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF -

  • Operační program Zaměstnanost

  • DOBA REALIZACE 1.6.2020-31.5.2022

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016240
     

Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“. Zahájení provozu dětské skupiny bylo 1.6.2018 na adrese Na pěšině 332 – Děčín IX Bynov. Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci. 

download.gif

Dokumenty ke stažení: