Dětská skupina Motýlek

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.

O děti se stará odborný personál - chůvy.
Adresa:  Na Pěšině 332 Děčín IX- Bynov

  • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF -

  • Operační program Zaměstnanost

  • DOBA REALIZACE 1.11.2017- 31.5.2020

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006889
     

Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“. Zahájení provozu dětské skupiny bylo 1.6.2018 na adrese Na pěšině 332 – Děčín IX Bynov. Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci.

Dokumenty ke stažení:

© Mateřské centrum Bělásek z.s.
Vojanova 178/12  Děčín 8, PSČ 405 02

 

Zajištění péče o děti ve věku od 1 do 6 let 
Vzdělávací aktivity pro rodiče, prarodiče 

+420 604 971 530  +420 724 095 143

Design by Imageneer