top of page
11.jpg

První rok života dítěte je velmi důležitý vzhledem ke správnému psychomotorickému vývoji v dalších letech a prevenci budoucích možných problémů s pohybovým aparátem ve školním věku a dospělosti.
Na našich lekcích kojeneckého cvičení se seznámíte s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj děťátka. Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty (ze svalových receptorů, smyslů a změn poloh těla), které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Pravidelným cvičením se zvyšuje také sociální stabilita děťátka.

 • Ukážeme vám aktivity, které správný vývoj pohybového aparátu miminka podporují.

 • Naučíte se se svým miminkem správně manipulovat (především ve skupinkách 3-5 m.), aby se s vámi cítilo bezpečně a zároveň si i při přenášení a zvedání procvičovalo ty správné svaly.

 • Starším dětem ve skupinkách 9-12 měsíců dopřejeme měkké překážkové dráhy pro lezení, které je tak důležité pro následný stoj a chůzi.

 • Získáte odborné informace o aktivitách, které narušují pohybový vývoj dítěte, jako jsou vertikální polohy (chování, posazování dětí, chodítka, nadužívání lehátek), ale také absence polohy na bříšku.

 • Naučíte se správný postup masáže jednotlivých částí těla

 • Získáte informace o zdravé výživě u malých dětí, vyváženém jídelníčku

 • Naučíte se první pomoc u malých dětí

Untitled-6.jpg

Světýlka Uzlíci  Kojenci: 3 - 6 měsíců

1.gif

Děti v tomto období prochází tzv. 1. vzpřímením ("pasení koníčku"), v této poloze je motivujeme cvičením a hříčkami k dalšímu získávání rovnováhy. V lekcích zařazujeme cvičení na balančních pomůckách (gymbally, overbally, válce), které již zvládnuté polohy ztěžují svou nestabilitou, zlepšují rovnovážné reakce a svalovou souhru. Do lekcí zařazujeme také další aktivity, jejichž cílem je zvýšený přísun podnětů do nervového systému. V hodinách se zaměříme i na správnou manipulaci s vašim miminkem, naučíte se správný postup masáže jednotlivých částí těla.  Veškeré cvičení probíhá hravou, pro dítě zajímavou formou, a je doprovázeno básničkami a písničkami. V lekcích se maminky dozví informace o psychomotorickém vývoji dětí a získají inspiraci pro domácí aktivity s miminkem.

 

Kurz 10 lekcí, lekce trvá 45 min.

PRO KOHO? Kurz je vhodný pro děti se zvládnutým 1. vzpřímením ("pasení koníčku"). Maximálně 8 dětí ve skupince.

Světýlka Mazlíci:   Kojenci: 7 - 10 měsíců

2.gif

V tomto období dochází k mnoha výrazným změnám - děti přechází od otáčení z polohy na zádech na bříško, přes individuální způsob 1.pohybu z místa (válení sudů, plazení popředu či pozadu) až po další vývojově významnou motoriku - lezení. V lekcích opět podporujeme
a rozvíjíme dosaženou motoriku dítěte, využíváme alanční pomůcky, podporujeme orientaci v prostoru a doprovázíme cvičení básničkami a písničkami. Děti v tomto období aktivně navazují styk s ostatními lidmi. Začínají se chovat rozdílně k cizím a známým lidem. Na lekcích se společnými aktivitami prohlubuje především vztah a důvěra mezi dítětem a maminkou. Struktura lekce je shodná s hodinami uzlíků.

Kurz 10 lekcí, lekce trvá 45 min.

PRO KOHO? Uvedené věkové rozmezí je orientační, kurz je vhodný pro děti, které
zvládnou otáčení ze zad na bříško. Maximálně 8 dětí ve skupince

Světýlka Batolátka: Kojenci: 11 - 14 měsíců

3.gif

Děti přechází v individuálním tempu od lezení přes "chůzi" u opory (lezení ve vertikále) k
prvním samostatným krůčkům. Lezení je pro dítě pohyb velice výhodný, zdravý a pro
správný motorický vývoj důležitý. Zaměřujeme se na nácvik stability a rovnováhy . Proto
dětem v lekcích nabízíme lákavé překážky, které s nadšením překonávají a trénují lezení
ve ztížených podmínkách - schody, tunely, balanční a nerovné povrchy, šikmé plochy...
Dalšími pro dítě zajímavými pomůckami rozvíjíme také jemnou motoriku, zařazujeme cviky
a malou akrobacii s maminkou či tatínkem. Vše za doprovodu básniček a písniček.

Kurz 10 lekcí, lekce trvá 45 min.

PRO KOHO? Uvedené věkové rozmezí je orientační, kurz je vhodný pro děti, které lezou..
Maximálně 11 dětí ve skupince.

Světýlka Broučci

4.gif

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh
těla). Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti, zapojení všech smyslů, rovnováhy a
orientaci v prostoru. Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem
příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu.
Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem – vzájemná souhra a postupně se
začínají zajímat o vrstevníky.

Vzhledem k rychlému pohybovému vývoji v tomto období a velké škále dosažených
pohybových dovedností cvičíme v několika věkových kategoriích:

 • 15 - 19měsíců

 • 20 – 26 měsíců

 • 2,5 – 3 roky

Obsah lekcí

 • Podpora pohybového vývoje - speciálně vybrané cviky zpočátku cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle ukázky lektorky, později zvládají děti samy.

 • Velké množství vhodných pomůcek - motivují děti k pohybu, rozvíjejí jemnou motoriku, vnímání barev a tvarů.

 • Podpora spontánního pohybu - v každé lekci připravíme dětem pestrou překážkovou dráhu, kterou s nadšením zdolávají a rozvíjejí své aktuální dovednosti.

 • Rozvoj řeči, vnímání rytmu - cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví.

 • Citlivý přístup a bezpečí - vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

bottom of page