top of page

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2024

NÁZEV PROJEKTU: Trávíme čas s Běláskem

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM
  www.kr-ustecky.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

 • CÍL PROJEKTU: Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež. Aktivity probíhají pravidelně 2x v týdnu v odpoledních hodinách v prostorách MC Bělásek v ZŠ Vojanova. Dlouhodobě se jedná o kroužek "Keramika a tvoření", který se stále setkává s velkým zájem ze strany dětí a mládeže. Keramika rozvíjí u dětí a mládeže kreativní dovednosti a během tvoření z jiných materiálů se naučí dalším výtvarným a tvořivým technikám.
  V letošním roce jsme otevřeli nový "Hudebně-dramatický kroužek", kde se děti naučí rozvíjet své koordinační schopnosti, zdokonalí si komunikační a vyjadřovací schopnosti a dále se naučí spolupracovat v kolektivu. v projektu bude vedena na prezenčních listinách.
  Kroužky jsou určeny pro děti a mládež do 21 let a mají cílové skupině pomoci elektivně trávit svůj volný čas, rozvíjet se, učit se něčemu novému, ale i poznat nové prostředí a nové přátele.

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN a MPSV
  www.mmdecin.cz
   
  www.mpsv.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-decin.gif
logo-mpsv.gif

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2023

NÁZEV PROJEKTU: Trávíme čas s Běláskem

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM
  www.kr-ustecky.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

 • CÍL PROJEKTU: Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež a aktivního trávení volného času pro děti a mládež do 21 let. Aktivity probíhají pravidelně 2x v týdnu v odpoledních hodinách v prostorách MC Bělásek v ZŠ Vojanova. Dlouhodobě se jedná o kroužek "Keramika a tvoření", který se stále setkává s velkým zájem ze strany dětí a mládeže. Keramika rozvíjí u dětí a mládeže kreativní dovednosti a během tvoření z jiných materiálů se naučí dalším výtvarným a tvořivým technikám. V letošním roce jsme otevřeli nový kroužek "Mladý technik", kde se děti naučí pracovat s lisem na placky, laserovou řezačkou na dřevo, gravírovacím perem, ale i vyrábět z dřevěných lamelek a dalšího materiálu.
  Kroužky jsou určeny pro děti a mládež do 21 let a mají cílové skupině pomoci elektivně trávit svůj volný čas, rozvíjet se, učit se něčemu novému, ale i poznat nové prostředí a nové přátele.

   

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: Akce s Běláskem

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN
  www.mmdecin.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

 • CÍL PROJEKTU: Hlavní aktivitou je pořádání jednorázových akcí realizovaných během celého kalendářního roku pro děti, rodiče s dětmi i dospělé navštěvujících naše centrum i pro širokou veřejnost ve městě a okolí. Tradičně pořádáme zejména Maškarní karnevaly pro děti, Pálení čarodějnic, Pohádkový les atd. Mezi nejoblíbenější akce patří již řadu let Pohádkový les, maškarní ples a maškarní karnevaly pro děti, ale i ostatní připravené akce se těší velké návštěvnosti a jsou velice oblíbené. Další aktivitou projektu je pořádání letních a zimních ozdravných pobytů s programem pro rodiny s dětmi. Nově do realizace akcí pro veřejnost zařazujme i zábavné stezky pro celou rodinu.

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN
  www.mmdecin.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO Z MPSV
  www.mpsv.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-mpsv.gif

NÁZEV PROJEKTU: Dětská skupina Beruška

 • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF

 • Operační program Zaměstnanost

 • DOBA REALIZACE 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017265

Mateřské centrum Bělásek z.s. připravilo projekt vybudování a provoz dětské skupiny - Dětská skupina Beruška. Zahájení provozu dětské skupiny bylo 1. 6. 2022 na adrese Kosova 184/9, Děčín 7 - Chrochvice, 405 02.
Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín.

Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

logoeuro.gif

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2022

NÁZEV PROJEKTU: Trávíme čas s Běláskem

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM
  www.kr-ustecky.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 • CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je již dlouhodobě zapojení dětí a mládeže do připravených volnočasových aktivit pod odborným vedením a zajištění pravidelný volnočasových aktivit pro děti a mládež. Zaměřujeme se především na rozvoj schopností, kreativního myšlení a tvorby. Projekt je koncipován tak, aby v dětech a mládeži rozvíjel jejich vlastní představivost.
  Aktivity probíhají pravidelně 2x v týdnu v odpoledních hodinách v prostorách MC Bělásek v ZŠ Vojanova.
  Jedná se zejména o kroužky Všeználek a keramika.
  Všeználek je všestranně zaměřený kroužek, kde se děti a mládež naučí ovládat celomotorické aktivity při pohybových činnostech, ale i rozvoj výtvarných a hudebních činností.
  Keramika naučí děti a mládež rozvíjet své kreativní dovednosti.

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM
  www.kr-ustecky.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: Akce s Běláskem

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN
  www.mmdecin.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 • CÍL PROJEKTU: Hlavní aktivitou je pořádání jednorázových akcí realizovaných během celého kalendářního roku pro děti, rodiče s dětmi i dospělé navštěvujících naše centrum i pro širokou veřejnost ve městě a okolí. Tradičně pořádáme zejména Maškarní karnevaly pro děti, Pálení čarodějnic, Pohádkový les atd. Mezi nejoblíbenější akce patří již řadu let Pohádkový les, maškarní ples a maškarní karnevaly pro děti, ale i ostatní připravené akce se těší velké návštěvnosti a jsou velice oblíbené. Další aktivitou projektu je pořádání letních a zimních ozdravných pobytů s programem pro rodiny s dětmi. Nově do realizace akcí pro veřejnost zařazujme i zábavné stezky pro celou rodinu.

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN
  www.mmdecin.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: Rodinný přístav

 • PODPOŘENO Z MPSV
  www.mpsv.cz

 • DOBA REALIZACE 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 • CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu je poskytování odborného vzdělávání a poradenství. Přispívat k posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, poskytování komplexní pomoci rodinám, ale i předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.

logo-mpsv.gif

NÁZEV PROJEKTU: Dětská skupina Beruška

 • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF

 • Operační program Zaměstnanost

 • DOBA REALIZACE 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017265

Mateřské centrum Bělásek z.s. připravilo projekt vybudování a provoz dětské skupiny - Dětská skupina Beruška. Zahájení provozu dětské skupiny bylo 1. 6. 2022 na adrese Kosova 184/9, Děčín 7 - Chrochvice, 405 02.
Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín.

Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

logoeuro.gif

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018

NÁZEV PROJEKTU: DĚTSKÁ SKUPINA MOTÝLEK

 • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF -

 • Operační program Zaměstnanost

 • DOBA REALIZACE 1.11.2017- 31.5.2020

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006889

Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“. Zahájení
provozu dětské skupiny bylo 1.6.2018 na adrese Na pěšině 332 – Děčín IX Bynov. Dětská
skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu
je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a
mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění
pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci.

logoeuro.gif

NÁZEV PROJEKTU: SPOLEČNOU CESTOU

 • PODPOŘENO Z MPSV

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31.12.2018

logo-mpsv.gif

NÁZEV PROJEKTU: KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31-12.2018

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

 • - PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM

 • - DOBA REALIZACE 1.1.2018-31-12.2018

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: S BĚLÁSKEM SE NENUDÍME III.

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31-12.2018

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: KLUB ARCHA

 • PODPOŘENO ÚSTECKÝM KRAJEM

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31-12.2018

logo-ustkraj.gif

NÁZEV PROJEKTU: CVIČTE S NÁMI

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31.12.2018

logo-decin.gif
logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: SPOLEČNOU CESTOU

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31.12.2018

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: AKCE S BĚLÁSKEM 2018

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31.12.2018

logo-decin.gif

NÁZEV PROJEKTU: MIKROJESLE

 • PODPOŘENO STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

 • DOBA REALIZACE 1.1.2018-31.12.2018

logo-decin.gif
bottom of page