top of page
boy.gif
header-raj.png

Dětská skupina pro 12 dětí ve věku od 1 do 6 let.

O děti se stará odborný personál - chůvy.

Zahájení provozu dětské skupiny 1.1.2020
na adrese: Tělocvičná 192/9 Děčín X 405 02.

  • TRANSFORMACE A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

  • Hlavním cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace
    a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi

  • Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce

Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

 

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci.

Ceník školní rok 2023/2024 (do 31. 12. 2023)

Stravné 80 Kč/den

Školné děti narozené do 31. 8. 2020 150 Kč/den

Školné děti narozené od 1. 9. 2020 400 Kč/den

bottom of page