+420 604 971 530  +420 724 095 143

© Mateřské centrum Bělásek z.s.
Vojanova 178/12  Děčín 8, PSČ 405 02 

Design by Imageneer

Mikrojesle

Mikrojesle umožňují dětem setkávání se svými vrstevníky v dětském kolektivu, děti získávají první sociální návyky a zkušenosti. Rodič tak mají umožost návracet se do zaměstnání.
Dbáme na rozvoj tvořívosti v denním programu formou specifických činností:

 • výtvarné 

 • poznávací

 • rozumové

 • pohybové 

 • hudební
   

O děti se stará kvalifikovaný personál. 


Nabízíme:

 • celodenní péče o děti

 • malý kolektiv

 • rodinná atmosféra

 • zábavné a vzdělávací programy, výlety,

 • vlastní dětské hřiště

Příchod dětí:
do 8 hodin, o pozdějším přichodu je nutné informovat předem.

Omlouvání dětí:
do 7.15 hodin na tel. čísle 608 868  937
cena za pobyt za 1 den: 100-, Kč   
stravné: 65-, Kč

Platba:
úhrada za pobyt v jeslích na číslo účtu: 78-5195740297/0100
vyučtování proběhne 2x ročně: za I. pololetí měsíci červenci
a II. pololetí v měsíci lednu.
V připadě predčasného ukončení dochazky bude vyúčtování provedeno ihned.