boy.gif
header-raj.png

Dětská skupina pro 12 dětí ve věku od 1 do 6 let.

O děti se stará odborný personál - chůvy.

Zahájení provozu dětské skupiny 1.1.2020
na adrese: Tělocvičná 192/9 Děčín X 405 02.

  • TRANSFORMACE A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

  • PODPOŘENO Z ESF Operační program Zaměstnanost

  • DOBA REALIZACE 1.1ě.2019- 31.5.2022

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014350

  • Hlavním cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace
    a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi

  • Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce

logo_opz_barevne.png

Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora
vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Zahájení provozu dětské skupiny bylo 1.6.2018 na adrese Na pěšině 332 – Děčín IX Bynov.

 

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.
lavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen
na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci.

download.gif
girl.gif