top of page

Dětská skupina Beruška

f76b7f7ca953ac8e44974428d8727387.png

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.

O děti se stará odborný personál - chůvy, pedagogický nebo zdravotnický personál.
Adresa:  Kosova 184/9, 405 02 Děčín 7 

  • VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY - PODPOŘENO Z ESF 

  • Operační program Zaměstnanost

  • DOBA REALIZACE 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017265

logo_opz_barevne.png

Zahájení vybudování a provozu dětské skupiny bylo 1. 6. 2022 na adrese Kosova 184/9,
405 02 Děčín 7. 

Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci. 

Ceník

Stravné 80 Kč/den

Školné 150 Kč/den

Zápis do dětské skupiny

od 19. 6. - 23. 6. 2023

Dokumenty ke stažení

Akce ve školním roce 2022/2023

bottom of page