top of page

Spokojené dítě, spokojená maminka, spokojený tatínek = spokojená rodina!

Snahou MC je vytvořit místo a podmínky pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich vzdělávání. 

Aktuality

Benefiční sbírka na opravu podlahy

Benefice.zs.belasek (webnode.cz)

Ráda bych vyjádřila velké poděkování Vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit Mateřské centrum Bělásek z.s. a přispět jakoukoliv částkou na rekonstrukci podlahy a vybavení výtvarné dílny. Velice si Vaší podpory vážíme a věřte, že žádná částka není malá.
Dále mé poděkování patří i celému realizačnímu týmu, který tuto sbírku pro naše centrum zorganizoval.
Děkuji
Za MC Bělásek Yveta Janíková

Půjčovna kostýmů
Od 1. 6. 2023 je upravena provozní doba
půjčovny kostýmů v MC Bělásek (ZŠ Vojanova).
Denně od 8 - 12 hodin.

Kalendář aktivit

bottom of page