Mateřské centrum Bělásek - idatabaze.czMateřská centra - idatabaze.cz

Mikrojesle Děčín

1) provoz jesliček : 7.00-17.00hodin

zdravotní sestry a asistentky-:
Zdena Břízová
Jitka Chylíková
Veronika Melichová

Tel.: 608 868 937

2 ) příchod dětí:

do 8 hodin, o pozdějším příchodu je nutné nás informovat předem

3) omlouvání dětí:

do 7.15 hodin na tel.čísle 608 868 937

4) cena za pobyt za 1 den :

145,-Kč + 55,- Kč stravné

5) platba:

úhrada za pobyt v jeslích je stanovená předem do 25.v měsíci na následující měsíc na číslo účtu: 78-5195740297/0100 pod přiděleným variabilním symbolem

6) vyúčtování:

vyúčtování proběhne 2x ročně – za I.pololetí. V měsíci červenci a II.pololetí v měsíci lednu. V případě předčasného ukončení docházky bude vyúčtování provedeno ihned.

Kontakt na Mikrojesle
Návrat na předchozí stránku
Mateřské centrum Bělásek
Vojanova 178/12
Děčín 8, PSČ 405 02

Tel.: +420 412 528 043
E-mail:
Mikrojesle-Mateřské centrum Bělásek
Tělocvičná 192/9
Děčín 10 405 02 – Bělá

Tel.: +420 608 868 937